SJT Miljø er en trygg og løsningsorientert totalleverandør innen vedlikehold og reparasjon av vann- og avløpsanlegg.

Vi har jobbet med tette rør i over 40 år, og har følgt utviklingen og perfeksjoneringen av metoder og produkter på nært hold. SJT Miljø har stort fokus på at de ansattes kompetanse skal være up-to-date med teknologiutviklingen, og vi er i dag en framtidsrettet organisasjon med topp moderne utstyr og avdelinger fra Kristiansand i sør til Bergen i nord.

Vi jobber aktivt med å møte de høyeste kravene til kvalitet i alle ledd  og er ISO-sertifisert i henhold til ISO 9001:2008 og ISO 14001:2004.

SJT Miljø har dessuten en 24-timers beredskapsvakt som har reddet mange oppdragsgivere i en fortvilet situasjon, og takket være vår moderne utstyrspark kan vi tilby utbedringer av tette rør langt rimeligere og mer effektivt enn mange av våre oppdragsgivere forventer. Fellesnevneren for alt vi gjør, er omtanken for miljøet. SJT Miljø er på lag med naturen!

Visjon:

SJT Miljø skal være en sikker og trygg arbeidsplass, og bidra til et renere miljø. Vi skal gjennom kompetanse, erfaring og produktutvikling være best på problemløsninger innen vann- og avløpsspekteret.

Kundene er vår største verdi. Det er bare gjennom kjennskap til kundens behov at vi på en ansvarlig måte kan levere riktige løsninger, punktlig og i henhold til avtale.

Historie:

Sandnes & Jæren Tankrenovasjon (SJT) ble etablert på Nærbø i 1967. Utstyret var traktor og vakuumvogn, og i tiden fram mot midten av 1980-tallet var kundene primært bøndene på Jæren. I 1985 kjøpte vi vår første spylebil. Siden den gang har utstyrsparken vokst til å bli en av landets største og mest moderne. I starten av 2010 omprofilerte vi selskapet fra SJT Renovasjon til SJT Miljø. I 2007 ble Vennesla slamservice kjøpt opp av SJT, og de to selskapene ble fusjonert i slutten av 2011.