SJT Miljø leverer 100 % – hver gang!

SJT har konstant fokus på oppgraderinger av utstyrsparken og utvikling av kompetanse Vi kan derfor tilby et bredt spekter av tjenester til våre mange kunder.

Vårt mål for ethvert oppdrag er at kunden skal bli 100 % tilfreds Er det en tjeneste som du ønsker utført, og er usikker på om vi kan løse for deg – ta kontakt! Hos oss er alt mulig!

SJT Miljø - Slamtømming

Slamtømming

Vi har flere biler som kan håndtere tømming av sandfang, oljeutskillere, fettutskillere og septiktanker samt transport av oljeholdig vann og vaskevann. Alt skjer på en forskriftsmessig måte, og med tanke på naturen.

LES MER

Spyling og rens

Vi foretar grundig rens av rør med avleiring på rørveggen. Eksempler på dette er betong, rust og røtter. Her er det vanlig med høytrykk på 200-750 bar. Bilene våre er utstyrt med en minimum 120 meter lang spyleslange og opp til 10 000 liter vann. I tillegg har vi fjernstyring av høytrykkspumpen og kan spyle selv om jobben ligger utilgjengelig for bilen

LES MER
SJT Miljø - Spyling
SJT Miljø – Kraftig Supersuger

Supersuger

Vi har utstyret som trengs for å suge opp betongstøv i supplybåter eller mudder i havneanlegg. Vi kan også fjerne eller legge singel på store takflater. Vår supersuger, med en løfteevne på godt over 40 meter, kan suge både tørre og våte masser. Den ekstremt kraftige suge- og blåsekapasiteten gjør at at supersugeren har et meget bredt bruksområde.

LES MER

Tining av vann og avløpsledninger

SJT Miljø har bil og utstyr til å tine både frosne avløpsledninger og vannledninger. Til dette bruker vi varmt vann og spesielle slanger og dyser beregnet for varmt vann.

LES MER
SJT Miljø - Tining
SJT Miljø - Rørinspeksjon

Rørinspeksjon og kartlegging

Dersom et rør går tett kort tid etter spyling, kan det være et varsel om at noe er galt. Da anbefales en rørinspeksjon som kan avdekke eventuelle feil og mangler,  og gi en god tilstandsrapport om avløpet. Rapporten dokumenteres med bilder, video og skisser og anbefaler hvilke tiltak som bør iverksettes for å unngå fremtidige tilstoppelser.

LES MER

Har du dårlig lukt i boligen?

Dette er vanligvis en indikasjon på en lekkasje i avløpsrørene, og at intensiteten henger sammen med lufttrykket i boligen og vindstyrken ute. Blåser det mye ute, vil trekken i avløpsrørene være høyere og det vil lukte mer inne i boligen.

LES MER
SJT Miljø - lukt i avløpsrør
SJT Miljø - Rørfornying

Rørfornying

Ønsker du et nytt rør uten å måtte grave opp det gamle? Med vårt nye og moderne utstyr rørfornyer vi avløpsledninger fra 50 – 300 mm. Større rør rehabiliteres gjennom vår samarbeidspartner. Ut fra aktuelle kravspesifikasjoner dimensjonerer vi utstyret til hver enkelt jobb.

LES MER

Punktreparasjon av rør

Når deler av røret skal repareres, er utstyret alfa og omega. Vi benytter QuickLock, en syrefast/rustfri stålsylinder med utvendig gummipakning. Denne er perfekt for tetting av innsig, skjøter, sprukne rør og gjennomslag av røtter.

LES MER
SJT Miljø - Punktreperasjon av rør
SJT Miljø - Plugging og utkobling

Plugging/utkobling av avløpsledninger

Vi utfører plugging og utkobling av eksisterende avløpsledninger uten å måtte grave opp! Skal du separere kloakk/overflatevann eller legge nye avløpsledninger i ny trasè? Da er du pålagt å plugge/koble ut den gamle avløpsledningen ved tilkobling til kommunal hovedledning. Dette fikser vi uten å måtte grave opp på tilkoblingspunktet!

LES MER

Trykkprøving og desinfisering av VA-anlegg

Vi har to mobile enheter innen trykktesting, tetthetsprøving og desinfisering av VA-anlegg. Våre ansatte er kurset og godkjent av Norsk Rørsenter. Alle jobber blir utført i henhold til Norsk Standard.

LES MER
SJT Miljø - Trykktesting
SJT Miljø - Lekkasjesøk

Lekkasjesøk av vannledninger

Vi utfører lekkasjesøk på både private og offentlige vannledninger og benytter oss av ulike metoder tilpasset jobben.

LES MER

Vaskeautomat for store biler

Vår vaskeautomat er tilgjengelig for alle som eier eller kjører større biler. Pris på forespørsel – ring oss i dag for å få en ren storbil!

LES MER
SJT Miljø – vaskeautomat for store biler
SJT Miljø - Stikkprøve og vedlikeholdsavtale

Stikkprøver og vedlikeholdsavtaler

Et avløpsnett som er modent for utskifting har store økonomiske konsekvenser og feilrapportering i boligrapport kan i verste fall føre til erstatningskrav. En tilstandsvurdering av avløpsnettet er en sikkerhet for både kjøper og selger.

LES MER

Andre tjenester

Vi i SJT Miljø utfører flere spesialtjenester som som trasésøk, røyktekst, pluggkjøring og service på Wallax minirenseanlegg. Har du et problem med vann- og avløpssystemet, ta kontakt! Ingenting er umulig!

LES MER
SJT Miljø – Kornsuger Andre Tjenester