Andre tjenester

Trasésøk, røyktest, pluggkjøring og service på minirenseanlegg.

  • Trasésøk – Ved hjelp av en lytter og sonde kan vi finne rør fra 30 mm indre diameter, og av de aller fleste materialer.
  • Røyktest – Ved innsig av kloakklukt i huset, eller ved mistanke om utette rør, kan vi fylle røret med røyk og tilføre trykkluft slik at røyken presses ut fra eventuelle sprekker.
  • Pluggkjøring – Ved rengjøring av lange rørstrekk, og i tilfeller hvor vi ikke får spylt rørene, kan vi benytte rensplugger. En tilpasset skumplugg settes i den ene enden og supersugeren kobles til i den andre enden. Vakuum drar pluggen gjennom rørene, og all masse havner rett i slamtanken på supersugeren. Vi kan pluggkjøre de aller fleste dimensjoner.
  • Service Wallax minirenseanlegg – Vi utfører service og tømming av alle Wallax minirenseanlegg i Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland og Hordaland.

Har du et problem som du tror vi kan hjelpe med? Ta kontakt med en av våre 6 avdelinger!