Lekkasjesøk av vannledninger

Vi utfører lekkasjesøk på både private og offentlige vannledninger og benytter oss av ulike metoder tilpasset jobben.

Marklytting

Avansert lytteutstyr med sensorer og elektronisk forsterking og filtrering. Utstyret isolerer lekkasjelyden. Ved å kombinere marklytting og ventillytting kan man komme langt med å sirkle inn og avsløre lekkasjer på ledningsnettet.

Korrelatorer

For å oppdage lekkasjer i vannledninger benyttes ofte korrelatorer. Dette er utstyr som monteres på vannledningene og sender ut en høyfrekvent lyd. Lydbølger sendes gjennom ledningen og kan angi med stor nøyaktighet hvor det lekker.

Gass

Et annet alternativ er å bruke gass for å angi for det lekker. Ved de minste lekkasjene kan det være vanskelig å oppdage lekkasjen ved hjelp av marklytting eller korrelatorer. Gassen er ufarlig og luktfri og presses inn i vannledning med litt høyere trykk enn vanntrykket og presser vannet tilbake. Gassen vil da sive ut der lekkasjen er. På bakkenivå går vi langs ledningstrasèen med en sniffer/sensor som reagerer på gassen.