Har du dårlig lukt i boligen? Varierer lukten i intensitet?

Dette er vanligvis en indikasjon på en lekkasje i avløpsrørene, og at intensiteten henger sammen med lufttrykket i boligen og vindstyrken ute. Blåser det mye ute, vil trekken i avløpsrørene være høyere og det vil lukte mer inne i boligen. Vi utfører røyktest av avløpsledninger. Dette fungerer slik at vi kobler en maskin til et utvalgt avløpsrør og blåser røyk inn avløpssystemet. Trekken i avløpsledningene vil da føre røyken med seg ut der lekkasjen og lukten kommer fra.