Vi utfører plugging og utkobling av eksisterende avløpsledninger uten å måtte grave opp!

Skal du separere kloakk/overflatevann eller legge nye avløpsledninger i ny trasè? Da er du pålagt å plugge/koble ut den gamle avløpsledningen ved tilkobling til kommunal hovedledning. Dette fikser vi uten å måtte grave opp på tilkoblingspunktet!