Rørfornying – nytt rør uten graving eller opphugging!

Kvalitet og forventet levetid på private avløpsrør varierer stort. Gjennom historien har det blitt produsert og installert avløpsrør i flere forskjellige materialer med ulike kvaliteter og svakheter.

Støpejernsrør

Et material som ble brukt mest innvendig i boliger og blokker. Svakhetene til støpejernsrørene er først og fremst at de ruster og at pakningene i rørskjøtene ikke klarer å holde tett. I mange tilfeller så ruster det hull i støpejernsrørene, spesielt rundt bend/svinger og tilkoblinger. Lekkasjen begynner som enkelte drypp og utvider seg etter hvert. Dette kan gjøre det vanskelig å oppdage på et tidlig stadium.

Glasserte teglrør

Et material som hovedsakelig ble brukt som bunnledninger, helt fra hus og frem til påkobling til de kommunale hovedledningene. Svakheten til de glasserte teglrørene er at de er porøse og har lett for å sprekke/knuse. Rørene har også en svakhet i rørskjøtene som har lett for å forskyve seg og lekke inn/ut vann. Dette skaper ofte både luktproblemer og tette avløp som følge av at vannet lekker ut i skjøtene og papir/klokk blir liggende igjen.

Betongrør

Betongrørene har blitt produsert i lange perioder og med svært variabel kvalitet. Spesielt i etterkrigsårene er kvaliteten på rørene svært dårlig. Svakheten til betongrørene er at de er svært utsatt for generell slitasje, sprekker og lekkasjer. Finstoffet i betongrørene slipes bort over tid og rørveggene får en ru og porøs overflate. Betongrørene blir også svært påvirket av H2s-gass som produseres av blant annet innholdet i septiktanker. Ofte ser en at inn- og utløpsrør fra septiktanker smuldrer bort og kollapser.

SJT Miljø rehabiliterer alle typer avløpsrør

Med vårt nye og moderne utstyr rørfornyer vi alle typer rørledninger fra 50-300mm. Vi kan bruke våre metoder til å rehabilitere komplette boliger, fra de minste stikkledningene som går fra sluker og kjøkken til hovedstammer og bunnledninger, helt frem til påkobling til kommunalt avløpsnett. Fornyingen kan gjøres for hele rørstrekninger inntil ca. 250 meter per installasjon, eller som punkt-reparasjoner dersom kun en mindre del av røret er skadet. Ta kontakt med oss for befaring og pristilbud! kim@sjt-miljo.no

Vi tilbyr også rehabilitering av større rør gjennom vår samarbeidspartner TT-Teknikk.

RØRFORNYING LØNNER SEG FORDI:

 • 2-5 ganger lavere kostnad enn opphugging og oppgraving og bytte av rør.
 • Kort anleggsperiode med lite støy og støv. Du slipper å flytte ut.
 • Faste priser som gir forutsigbarhet.
 • Strømpe har forventet levetid tilsvarende nye rør og har en styrke og ringstivhet som gjør at det ikke er avhengig av materialkvaliteten på røret det er installert i.
 • Avløpet blir helt uten skjøter, som er den største svakheten på alle typer avløpsrør, også nye.
 • Graving eller meisling er i de fleste tilfeller ikke nødvendig.

  HVOR KAN RØRFORNYING BENYTTES?

 • Avløpsrør inne i boliger og leiligheter
 • Felles avløp i borettslag og sameier.
 • Bunnledninger.
 • Kommunale vann- og avløpsrør med tilhørende private stikkledninger.
 • Ventilasjonsrør.