Rørinspeksjon – kameratraktor og stakekamera.

Utstyrsparken vår består av 2 store og fullt utrustede kamerabiler som inspiserer alle rørtyper i størrelser opp til 2000 mm, og vi benytter moderne utstyr som selvgående kameratraktorer, skannerkamera, satelittkamera og stakekamera ved undersøkelser av både avløps- og vannledninger. I tillegg har vi flere mindre kamerabiler som utfører inspeksjon og kartlegging av ledninger fra 20-250mm.

En rørinspeksjon avdekker effektivt eventuelle feil og mangler som omtales i påfølgende tilstandsrapport om avløpet. Vi har lang erfaring i bransjen og legger stor vekt på våre rapporter som dokumenteres med bilder, video, skisser og anbefalinger om hvilke tiltak som eventuelt bør iverksettes. Vi lagrer all dokumentasjon og videoer fra våre inspeksjoner og de er tilgjengelige for nedlasting på nett. Dersom du trenger kopi av din bestilling, ta kontakt med oss så ordner vi tilgang til deg.

Kameratraktorer:

 • Brukes i større stikkledninger og kommunale hovedledninger.
 • Inspiserer alle rørtyper fra 100 mm til 2000 mm.
 • Rekkevidde opptil 450 m.
 • Innebygget sonde for trasésøk.
 • Satelittkamera 
  • Inspeksjon av private stikkledninger fra kommunale hovedledninger. Kameratraktoren er utstyrt med stakekamera som styres og stakes automatisk inn i stikkledning fra kameratraktoren som står i hovedledningen. Svært nyttig i en planleggingsfase hvor en kan inspisere, trasèsøke, kartlegge og måle inn alle stikkledninger før saneringsjobber.
 • Rørskanning
  • Ledningseiere stiller stadig høyere krav til kvaliteten på byggingen av avløpsnettet. SJT Miljø har utstyret til å utføre målingene som kreves for at små avvik kan godkjennes. Skanner-kameraet vårt har flere fordeler og kan nøyaktig måle forskyvninger i rørskjøter, vannfyllingsgrad ved motfall, dimensjonsmåling av tilkoblede stikkledninger, måling av lengder på sprekker, måling av innstukne grenrør m.m.
 • Rapport lages i WinCan 8 (Bilde/video)

Stakekamera:

 • Brukes i stikkledninger og mindre hovedledninger
 • Inspiserer aller rørtyper fra 20 mm til 250 mm.
 • Sving og drei. Kamera utstyrt med muligheten for å svinge og rotere for å kunne se inn i for eksempel påkoblinger og kummer.
 • Rekkevidde opptil 70 m.
 • Innebygget sonde for trasésøk i alle typer rør, også metallrør.
 • Rapport kan lages i WinCan 8.