Slamtømming – moderne utstyr av høy kvalitet.

Vi tilbyr forskriftsmessig tømming av sandfang, oljeutskillere, fettutskillere og septiktanker samt transport av oljeholdig vann og vaskevann.

Tømming av sandfang og oljeutskillere

SJT har mange biler som er tilpasset tømming av sandfang og oljeutskillere. Ikke forurenset masse leveres på eget mottak for mellomlagring. Masse som er forurenset leveres til godkjent behandlingsanlegg for videre behandling. Du som kunde skal alltid være trygg på at produktet vi tar med oss blir levert til et godkjent mottak for den behandling som er nødvendig.

Tømming av fettutskillere

SJT tilbyr rutetømming av din fettutskiller. En standardavtale signeres og tømmingen føres inn i vårt system. Da trenger du som kunde ikke bekymre deg over at tanken skal bli full og at avløpssystemet stopper seg til. Den organiske massen som suges opp transporteres til nærmeste godkjente mottak.

Tømming av septik

SJT tømmer septiktank for både private og offentlige aktører og har i dag kontrakt med flere kommuner. Størrelsen på tanken bestemmer pris sammen med tømmeavgift på det gjeldende mottaksanlegget. Vi er i sterk vekst og opplever at våre priser er svært konkurransedyktige. Ta kontakt med oss for pristilbud!

Vi har per i dag avløpstømming for følgende kommuner og renovasjonsselskaper:

 • Gjesdal
 • Klepp
 • Rennesøy
 • Sandnes
 • Songdalen
 • Søgne
 • Time
 • Åseral
 • Hægebostad
 • Bergen
 • IRS ( Flekkefjord, Kvinesdal, Lunde og Sirdal.)
 • MAREN (Mandal, Lindesnes, Audnedal og Marnardal.)