Bedre føre var enn etter snar!

Tilstanden på avløpsnettet er en oversett del av de fleste boligrapporter.

Skal du selge eller kjøpe hus?

Et avløpsnett som er modent for utskifting har store økonomiske konsekvenser og feilrapportering i boligrapport kan i verste fall føre til erstatningskrav. En tilstandsvurdering av avløpsnettet er en sikkerhet for både kjøper og selger.

Boligbyggerlag og felleseie?

Mange blokker og bygg er bygget på 60 og 70-tallet og felles for dem fleste er at det har blitt benyttet avløpsrør av støpejernsmaterial. Støpejern er svært utsatt for avleiringer og rust som ofte fører til lekkasjer. Lekkasjene kan ofte være vanskelige å oppdage og kan føre til både luktproblemer og store skader. Vi kan utføre rens og inspeksjon for å fastslå tilstanden på avløpsnettet. Vi kan også utføre rehabilitering av avløpsrørene dersom det viser seg at de er modne for utskiftning.

Problemer med tilstoppinger og fett i boliger og boligblokker?

Fett i avløpsledninger er et økende problem. Vanene våre endres og vi bruker stadig mer fett i maten. Avløpsrørene som monteres innvendig i hus og blokker har faktisk blitt mindre i dimensjon med årene og tetter seg lettere av fett og avleiringer. Det kan bli kostbart å vente til uhellet er ute. Vi har utstyr som er tilpasset til å gjøre jobben effektivt både i vanlige hus og boligblokker hvor tilgangen til rør kan være vanskelig å komme til med slanger og spyleutstyr. Bestill en opprensing i dag!

Har du behov for fast tømming av sluker, septiktanker eller fett-tanker?

Ring oss for å sette opp en fast vedlikeholdsavtale.