SJT Miljø har bil og utstyr til tining av både frosne avløpsledninger og vannledninger.

Til dette bruker vi varmt vann og spesielle slanger og dyser beregnet for varmt vann.