Trykkprøving og desinfisering av vann- og avløpsledninger

Vi har to mobile enheter innen trykktesting, tetthetsprøving og desinfisering av VA-anlegg. Våre ansatte er kurset og godkjent av Norsk Rørsenter. Alle jobber blir utført i henhold til Norsk Standard og VA-bladene.

Tetthetsprøving

Vi tetthetsprøver både kummer og avløpsledninger opp til 1600 mm. Større ledninger på forespørsel, men må beregnes noe lenger leveringstid. Det blir stadig høyere krav til hva som skal tetthetsprøves og hvilke metoder som skal benyttes. Vi benytter oss av ulike metoder og setter fokus på HMS.

Tetthetsprøving av kummer med luft

Her kan det benyttes vanlig tetthetsprøving med luft, men det setter høyere krav til sikkerhet og forankring av kummen. Det er store krefter som settes i sving. Den beste og sikreste metoden for tetthetsprøving av kummer med luft er å bruke vakuum. Dette er en forholdsvis ny metode og har blitt brukt på flere anlegg rundt om i landet. Dette kan vi utføre dersom utbygger godkjenner metoden.

Tetthetsprøving av kummer med vann

Vi utfører både vanlig tetthetsprøving og forenklet tetthetsprøving med vann.

Tetthetsprøving av avløpsledninger med luft/vakuum

Det vanligste metoden for trykkprøving av ledninger er med trykkluft. I de største ledningene fra 1000 mm er kreftene så store at det settes høye krav til både forankringer og sikkerhet.

Den beste og sikreste metoden for tetthetsprøving av avløpsledninger over 1000 mm er å bruke vakuum. Dette er en godkjent metode og står beskrevet i VA-blad 24. Vakuum kan også benyttes i ledninger hvor grunnvannstanden rundt rør står høyere enn toppen av rør.

Trykktesting av vannledninger

Vi utfører alle prosessene som er påkrevd for arbeid med vannledninger:

  • Rensing/spyling
  • Trykktesting
  • Desinfisering
  • Nøytralisering
  • Vannprøve