IVAR - SJT Miljø

Ny kontrakt med IVAR IKS er signert!

SJT har fått arbeidene med å rengjøre pumpekummer og renseanlegg for IVAR IKS. Det er en mangeårig rammeavtale som går på rengjøring av pumpekummer og bortkjøring av slam fra renseanlegg i regionen. Vi ser frem til samarbeidet med IVAR IKS.


Bergen Kommune - SJT Miljø

SJT har fått ny kontrakt med Bergen kommune

Fra 01. oktober tar SJT Miljø over all privat og kommunal slamtømming i Bergen kommune. Etter avsluttet anbudskonkurranse ble det klart at SJT Miljø skal overta slamtømmingen i Bergen kommune. Dette er en spennende kontrakt som vi ser frem til å ta fatt på. Vi vil takke Bergen kommune for tillitten som blir vist ved å velge oss som deres leverandør. Vi har bemanning og utstyr klar for oppstart 1. oktober.