SJT har fått arbeidene med å rengjøre pumpekummer og renseanlegg for IVAR IKS. Det er en mangeårig rammeavtale som går på rengjøring av pumpekummer og bortkjøring av slam fra renseanlegg i regionen. Vi ser frem til samarbeidet med IVAR IKS.