SJT har fått fornyet oppdraget med å tømme alle slamavskillere i Time kommune. Vi fikk fornyet kontrakten som går på slamtømming av alle slamavskillere i Time kommune. Vi vil takke IVAR IKS for tillitten vi blir vist ved å bli valgt som deres leverandør i den utlyste perioden. Ser frem til et bra samarbeid i årene som kommer.