Ny kontrakt Stavanger Kommune, Rengjøring, spyling av ledningenett og RØR-inspeksjon.
Gratulerer alle samme i SJT Miljø.