Vi vil med dette informere dere om at SJT og JTR har iverksatt en prosess med mål om å fusjonere de to selskapene.

JTR vil være overtagende selskap, mens SJT vil fortsette som eget selskap i området Kristiansand og Agder fylkene.

Begge selskap har lang erfaring og stor kompetanse knyttet til sine respektive kjerneområder. For å sikre videre stabilitet og ivareta den nødvendige kompetanse i tiden som kommer, har begge selskap funnet det riktig å iverksette denne prosessen.

En fusjon av de to selskapene vil styrke det nye selskapet slik at det vil være i stand til å ta på seg enda flere og mer komplekse oppgaver. Dette er i tråd med eiernes ønske om å bygge selskapet videre.

For de ansatte vil dette representere en styrking av selskapet, en utvidelse av kundebasen, og flere muligheter til å bygge opp egen kompetanse i samme selskap.

For alle våre forretningsforbindelser vil fusjonen medføre at flere kunder kan få økt tilbud innenfor samme organisasjon.

Både ledelse og eiere i de to selskap er samstemte om at dette er en god løsning, og vil alle gjøre alt som trengs for at ingen skal bli skadelidende mens prosessen pågår.