Fra 01. oktober tar SJT Miljø over all privat og kommunal slamtømming i Bergen kommune. Etter avsluttet anbudskonkurranse ble det klart at SJT Miljø skal overta slamtømmingen i Bergen kommune. Dette er en spennende kontrakt som vi ser frem til å ta fatt på. Vi vil takke Bergen kommune for tillitten som blir vist ved å velge oss som deres leverandør. Vi har bemanning og utstyr klar for oppstart 1. oktober.