Fra mars av starter vi opp med en ny periode slamtømming for Gjesdal kommune. SJT hadde det beste tilbudet på slamtømming for Gjesdal kommune, og fikk dermed fornyet sin avtale på tømming av kommunale og private slamavskillere. Avtalen har en varighet på 3 år og varer frem til 2016. Vi ser frem til et fortsatt bra samarbeid med Gjesdal kommune.