Trasésøk, røyktest, pluggkjøring og service på minirenseanlegg.

Trasésøk

Ved hjelp av en lytter og sonde kan vi finne rør fra 30 mm indre diameter, og av de aller fleste materialer.

Røyktest

Har du dårlig lukt i boligen? Varierer lukten i intensitet? Dette er vanligvis en indikasjon på en lekkasje i avløpsrørene, og at intensiteten henger sammen med lufttrykket i boligen og vindstyrken ute. Blåser det mye ute, vil trekken i avløpsrørene være høyere og det vil lukte mer inne i boligen.

Vi utfører røyktest av avløpsledninger. Dette fungerer slik at vi kobler en maskin til et utvalgt avløpsrør og blåser røyk inn avløpssystemet. Trekken i avløpsledningene vil da føre røyken med seg ut der lekkasjen og lukten kommer fra.

Pluggkjøring

Ved rengjøring av lange rørstrekk, og i tilfeller hvor vi ikke får spylt rørene, kan vi benytte rensplugger. En tilpasset skumplugg settes i den ene enden og sugebil kobles til i den andre enden. Vakuum drar pluggen gjennom rørene, og all masse havner rett i slamtanken på sugebilen. Vi kan pluggkjøre de aller fleste dimensjoner.

Service Wallax minirenseanlegg – Vi utfører service av alle Wallax minirenseanlegg i Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland og Hordaland.