Slamtømming – moderne utstyr av høy kvalitet.

Vi tilbyr forskriftsmessig tømming av septikslam, sandfang og fettutskillere.

Tømming av septikslam.

SJT tømmer septiktank for både private og offentlige aktører og har i dag kontrakt med flere kommuner. Størrelsen på tanken bestemmer pris sammen med tømmeavgift på det gjeldende mottaksanlegget. Vi er i sterk vekst og opplever at våre priser er svært konkurransedyktige. Ta kontakt med oss for pristilbud!

Tømming av sandfang.

SJT har flere biler som er tilpasset tømming av sandfang. Oppsugd masse leveres til godkjent behandlingsanlegg for videre behandling. Du som kunde skal alltid være trygg på at produktet vi tar med oss blir levert til et godkjent mottak for den behandling som er nødvendig.

Tømming av fettutskillere

SJT tilbyr rutetømming av din fettutskiller. En tømmeavtale inngås ut fra behov og bruk så føres tømmingen inn i vårt system. Da trenger du som kunde ikke bekymre deg over at tanken skal bli full og at avløpssystemet stopper seg til. Massen som suges opp blir levert til godkjent mottak.

Vi har per i dag avløpstømming for følgende kommuner og renovasjonsselskaper:

  • MAREN (Mandal,Lindesnes,Audnedal og Marnadal kommuner)
  • Lyngdal kommune
  • Farsund kommune
  • HÅR (Hægebostad og Åseral kommuner)
  • Iveland kommune
  • Evje og Hornes kommune
  • Bygland kommune
  • Valle kommune
  • Bykle kommune