SJT Miljø er en trygg og løsningsorientert totalleverandør innen slamrenovasjon, rørspyling og rørinspeksjon.

Våre operatører er lokalkjente, stolte av sitt arbeide og genuint interessert i å hjelpe kundene. Vi har jobbet med tette rør i over 40 år, og har fulgt utviklingen og perfeksjoneringen av metoder og produkter på nært hold.

SJT Miljø har stort fokus på at de ansattes kompetanse skal være up-to-date med teknologiutviklingen, og vi er i dag en framtidsrettet organisasjon med en moderne utstyrspark.

Vi jobber aktivt med å møte de høyeste kravene til kvalitet i alle ledd og er ISO-sertifisert i henhold til ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015.

SJT Miljø har dessuten en 24-timers beredskapsvakt som har reddet mange kunder i en fortvilet situasjon, fra Lindesnes i sør – til Hovden i nord. Fellesnevneren for alt vi gjør, er omtanken for miljøet. SJT Miljø er på lag med naturen!

Visjon:

SJT Miljø skal være en sikker og trygg arbeidsplass, og bidra til et renere miljø. Vi skal gjennom kompetanse, erfaring og produktutvikling være blant de beste på problemløsninger innen vann- og avløpsspekteret.
Kundene er vår største verdi. Det er bare gjennom kjennskap til kundens behov at vi på en ansvarlig måte kan levere riktige løsninger, punktlig og i henhold til avtale. Vi hjelper alltid!

Historie:

Sandnes & Jæren Tankrenovasjon (SJT) ble etablert på Nærbø i 1967. Utstyret var traktor og vakuumvogn, og i tiden fram mot midten av 1980-tallet var kundene primært bøndene på Jæren. I 1985 kjøpte vi vår første spylebil. Siden den gang har utstyrsparken vokst til å bli en av landets største og mest moderne. I starten av 2010 omprofilerte vi selskapet fra SJT Renovasjon til SJT Miljø. I 2007 ble Vennesla slamservice kjøpt opp av SJT, og de to selskapene ble fusjonert i slutten av 2011. I årene fra 2012 til september 2017 fortsatte driften i SJT Miljø, men en gjennomgikk noen svært krevende år i 2014-2016. Dette medførte at en i september 2017 foretok en virksomhetsoverdragelse til JTR Gruppen av deler av selskapet. Fra da og frem til i dag har SJT hatt hovedfokus på drift i Sør.