Vi har en egen rørinspeksjonsbil som inspiserer alle rørtyper i størrelser opp til 600 mm.

Vi benytter moderne utstyr som selvgående kameratraktorer og stakekamera ved undersøkelser av både avløps- og vannledninger.

En rørinspeksjon avdekker effektivt eventuelle feil og mangler som omtales i påfølgende tilstandsrapport om avløpet. Vi har lang erfaring i bransjen og legger stor vekt på våre rapporter som dokumenteres med bilder, video, skisser og anbefalinger om hvilke tiltak som eventuelt bør iverksettes.

Kameratraktorer:

  • Brukes i større stikkledninger og kommunale hovedledninger.
  • Inspiserer alle rørtyper fra 100 mm til 600 mm.
  • Rekkevidde opptil 250 meter.
  • Innebygget sonde for trasésøk. Dessuten har vi dypsonde som kan lytte inn rør på inntil 13 meters dybde.
  • Rapport lages i WinCan 8 (Bilde/video)

Stakekamera:

  • Brukes i stikkledninger og mindre hovedledninger
  • Inspiserer aller rørtyper fra 20 mm til 250 mm.
  • Rekkevidde opptil 70 m.
  • Innebygget sonde for trasésøk.
  • Rapport kan lages i WinCan 8.