Vi tilbyr spyling og rensing av alt fra små rør innendørs i boligen, til store kommunale fellesledninger.

Alle bilene våre er utstyrt med vannpumpe, vi har 2 storspylere for de største dimensjonene og vi har en liten kombinert spyle og inspeksjonsbil som tar de fleste mindre jobbene. Dersom arbeidstedet ligger vanskelig til, har vi en liten kombibil med 4×4 som kommer frem overalt. Den har mulighet til å både tømme tanker og spyle rør på plasser man normalt ikke kan kjøre til.

Med fjernstyrt spyleutstyr, en kapasitet på opp til 8 000 liter, vanntrykk på 80-200 bar og spesialdyser, kan våre biler åpne de fleste rør. Med fjernstyring av høytrykkspumpen kan vi spyle selv om jobben ligger utilgjengelig for bilen. Kreves det mer, bruker vi ganske enkelt annet og kraftigere utstyr.

Mekanisk rens

Til for eksempel borettslag og større bygg hvor rigg av spyle og sugeslanger er vanskelig eller tidkrevende, kan vi tilby mekanisk rens av avløpsledninger uten vanntrykk. Dette er en spesialbygd maskin som kan fjerne tilstoppinger, rust og avleiringer i avløpsledninger på en meget effektiv måte, uten fare for søl eller tilbakeslag av vann.

Diverse ting vi kan hjelpe med:

  • Tett avløp.
  • Vedlikeholdsspyling.
  • Fjerning av røtter, avleiringer, rust og fett fra rør.
  • Spyling av taknedløp og dreneringsrør.
  • Spyling av stikkrenner.
  • Sliping av rør.
  • Høytrykksvasking av fasader, tak og fjerning av grafitti.