Andre tjenester - SJT Miljø

Andre tjenester

Trasésøk, røyktest, pluggkjøring og service på minirenseanlegg.

Trasésøk

Ved hjelp av en lytter og sonde kan vi finne rør fra 30 mm indre diameter, og av de aller fleste materialer.

Røyktest

Har du dårlig lukt i boligen? Varierer lukten i intensitet? Dette er vanligvis en indikasjon på en lekkasje i avløpsrørene, og at intensiteten henger sammen med lufttrykket i boligen og vindstyrken ute. Blåser det mye ute, vil trekken i avløpsrørene være høyere og det vil lukte mer inne i boligen.

Vi utfører røyktest av avløpsledninger. Dette fungerer slik at vi kobler en maskin til et utvalgt avløpsrør og blåser røyk inn avløpssystemet. Trekken i avløpsledningene vil da føre røyken med seg ut der lekkasjen og lukten kommer fra.

Pluggkjøring

Ved rengjøring av lange rørstrekk, og i tilfeller hvor vi ikke får spylt rørene, kan vi benytte rensplugger. En tilpasset skumplugg settes i den ene enden og sugebil kobles til i den andre enden. Vakuum drar pluggen gjennom rørene, og all masse havner rett i slamtanken på sugebilen. Vi kan pluggkjøre de aller fleste dimensjoner.

Service Wallax minirenseanlegg – Vi utfører service av alle Wallax minirenseanlegg i Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland og Hordaland.


Spying og rens - SJT Miljø

Rørspyling

Vi tilbyr spyling og rensing av alt fra små rør innendørs i boligen, til store kommunale fellesledninger.

Alle bilene våre er utstyrt med vannpumpe, vi har 2 storspylere for de største dimensjonene og vi har en liten kombinert spyle og inspeksjonsbil som tar de fleste mindre jobbene. Dersom arbeidstedet ligger vanskelig til, har vi en liten kombibil med 4×4 som kommer frem overalt. Den har mulighet til å både tømme tanker og spyle rør på plasser man normalt ikke kan kjøre til.

Med fjernstyrt spyleutstyr, en kapasitet på opp til 8 000 liter, vanntrykk på 80-200 bar og spesialdyser, kan våre biler åpne de fleste rør. Med fjernstyring av høytrykkspumpen kan vi spyle selv om jobben ligger utilgjengelig for bilen. Kreves det mer, bruker vi ganske enkelt annet og kraftigere utstyr.

Mekanisk rens

Til for eksempel borettslag og større bygg hvor rigg av spyle og sugeslanger er vanskelig eller tidkrevende, kan vi tilby mekanisk rens av avløpsledninger uten vanntrykk. Dette er en spesialbygd maskin som kan fjerne tilstoppinger, rust og avleiringer i avløpsledninger på en meget effektiv måte, uten fare for søl eller tilbakeslag av vann.

Diverse ting vi kan hjelpe med:

 • Tett avløp.
 • Vedlikeholdsspyling.
 • Fjerning av røtter, avleiringer, rust og fett fra rør.
 • Spyling av taknedløp og dreneringsrør.
 • Spyling av stikkrenner.
 • Sliping av rør.
 • Høytrykksvasking av fasader, tak og fjerning av grafitti.

Punktreperasjon av rør - Stikkprøver og vedlikeholdsavtaler - SJT Miljø

Punktreparasjon av rør

Punktreparasjon – QuickLock – for alle typer rør!

Når deler av røret skal repareres i større ledninger fra 150-1000 mm, er utstyret alfa og omega.

Vi benytter Quick-Lock, en syrefast/rustfri stålsylinder med gummipakning utvendig. Denne er perfekt for tetting av innsig , skjøter, sprukne rør, og blending av instikk. Quick-Lockene kan også settes i serie etter hverandre dersom skaden er lengre enn 40 cm. Sylinderen plasseres på en packer som vi kjører inn i røret ved hjelp av kameratraktor. Når vi har plassert sylinderen på riktig sted, fylles packeren med luft og klemmer sylinder og pakning ut mot rørveggen. Quick-Locken låses av og skaden er reparert.

Ved mindre rør enn 150 mm benytter vi oss av punktreparasjon med strømpeforing eller glassfiber.


Rørfornyeing - SJT Miljø

Rørfornying

Rørfornying – nytt rør uten graving eller opphugging!

SJT har samarbeid med ledende aktører på rørfornying, og vi leverer en totalpakke med hele prosessen fra A til Å.

Kvalitet og forventet levetid på private avløpsrør varierer stort. Gjennom historien har det blitt produsert og installert avløpsrør i flere forskjellige materialer med ulike kvaliteter og svakheter.

Støpejernsrør

Et material som ble brukt mest innvendig i boliger og blokker. Svakhetene til støpejernsrørene er først og fremst at de ruster og at pakningene i rørskjøtene ikke klarer å holde tett. I mange tilfeller så ruster det hull i støpejernsrørene, spesielt rundt bend/svinger og tilkoblinger. Lekkasjen begynner som enkelte drypp og utvider seg etter hvert. Dette kan gjøre det vanskelig å oppdage på et tidlig stadium.

Glasserte teglrør

Et material som hovedsakelig ble brukt som bunnledninger, helt fra hus og frem til påkobling til de kommunale hovedledningene. Svakheten til de glasserte teglrørene er at de er porøse og har lett for å sprekke/knuse. Rørene har også en svakhet i rørskjøtene som har lett for å forskyve seg og lekke inn/ut vann. Dette skaper ofte både luktproblemer og tette avløp som følge av at vannet lekker ut i skjøtene og papir/klokk blir liggende igjen.

Betongrør

Betongrørene har blitt produsert i lange perioder og med svært variabel kvalitet. Spesielt i etterkrigsårene er kvaliteten på rørene svært dårlig. Svakheten til betongrørene er at de er svært utsatt for generell slitasje, sprekker og lekkasjer. Finstoffet i betongrørene slipes bort over tid og rørveggene får en ru og porøs overflate. Betongrørene blir også svært påvirket av H2s-gass som produseres av blant annet innholdet i septiktanker. Ofte ser en at inn- og utløpsrør fra septiktanker smuldrer bort og kollapser.

Rørfornying lønner seg fordi:

2-5 ganger lavere kostnad enn opphugging og oppgraving og bytte av rør.
Kort anleggsperiode med lite støy og støv. Du slipper å flytte ut.
Faste priser som gir forutsigbarhet.

Strømpe har forventet levetid tilsvarende nye rør og har en styrke og ringstivhet som gjør at det ikke er avhengig av materialkvaliteten på røret det er installert i.

Avløpet blir helt uten skjøter, som er den største svakheten på alle typer avløpsrør, også nye.

Graving eller meisling er i de fleste tilfeller ikke nødvendig.

Hvor kan rørfornying benyttes?

 • Avløpsrør inne i boliger og leiligheter
 • Felles avløp i borettslag og sameier.
 • Bunnledninger.
 • Kommunale vann- og avløpsrør med tilhørende private stikkledninger.
 • Ventilasjonsrør.

Rørinspeksjon - SJT Miljø

Rørinspeksjon og kartlegging

Vi har en egen rørinspeksjonsbil som inspiserer alle rørtyper i størrelser opp til 600 mm.

Vi benytter moderne utstyr som selvgående kameratraktorer og stakekamera ved undersøkelser av både avløps- og vannledninger.

En rørinspeksjon avdekker effektivt eventuelle feil og mangler som omtales i påfølgende tilstandsrapport om avløpet. Vi har lang erfaring i bransjen og legger stor vekt på våre rapporter som dokumenteres med bilder, video, skisser og anbefalinger om hvilke tiltak som eventuelt bør iverksettes.

Kameratraktorer:

 • Brukes i større stikkledninger og kommunale hovedledninger.
 • Inspiserer alle rørtyper fra 100 mm til 600 mm.
 • Rekkevidde opptil 250 meter.
 • Innebygget sonde for trasésøk. Dessuten har vi dypsonde som kan lytte inn rør på inntil 13 meters dybde.
 • Rapport lages i WinCan 8 (Bilde/video)

Stakekamera:

 • Brukes i stikkledninger og mindre hovedledninger
 • Inspiserer aller rørtyper fra 20 mm til 250 mm.
 • Rekkevidde opptil 70 m.
 • Innebygget sonde for trasésøk.
 • Rapport kan lages i WinCan 8.

Slamtømming - SJT Miljø

Slamtømming

Slamtømming – moderne utstyr av høy kvalitet.

Vi tilbyr forskriftsmessig tømming av septikslam, sandfang og fettutskillere.

Tømming av septikslam.

SJT tømmer septiktank for både private og offentlige aktører og har i dag kontrakt med flere kommuner. Størrelsen på tanken bestemmer pris sammen med tømmeavgift på det gjeldende mottaksanlegget. Vi er i sterk vekst og opplever at våre priser er svært konkurransedyktige. Ta kontakt med oss for pristilbud!

Tømming av sandfang.

SJT har flere biler som er tilpasset tømming av sandfang. Oppsugd masse leveres til godkjent behandlingsanlegg for videre behandling. Du som kunde skal alltid være trygg på at produktet vi tar med oss blir levert til et godkjent mottak for den behandling som er nødvendig.

Tømming av fettutskillere

SJT tilbyr rutetømming av din fettutskiller. En tømmeavtale inngås ut fra behov og bruk så føres tømmingen inn i vårt system. Da trenger du som kunde ikke bekymre deg over at tanken skal bli full og at avløpssystemet stopper seg til. Massen som suges opp blir levert til godkjent mottak.

Vi har per i dag avløpstømming for følgende kommuner og renovasjonsselskaper:

 • MAREN (Mandal,Lindesnes,Audnedal og Marnadal kommuner)
 • Lyngdal kommune
 • Farsund kommune
 • HÅR (Hægebostad og Åseral kommuner)
 • Iveland kommune
 • Evje og Hornes kommune
 • Bygland kommune
 • Valle kommune
 • Bykle kommune