SJR og JTR fusjonerer

Vi vil med dette informere dere om at SJT og JTR har iverksatt en prosess med mål om å fusjonere de to selskapene.

JTR vil være overtagende selskap, mens SJT vil fortsette som eget selskap i området Kristiansand og Agder fylkene.

Begge selskap har lang erfaring og stor kompetanse knyttet til sine respektive kjerneområder. For å sikre videre stabilitet og ivareta den nødvendige kompetanse i tiden som kommer, har begge selskap funnet det riktig å iverksette denne prosessen.

En fusjon av de to selskapene vil styrke det nye selskapet slik at det vil være i stand til å ta på seg enda flere og mer komplekse oppgaver. Dette er i tråd med eiernes ønske om å bygge selskapet videre.

For de ansatte vil dette representere en styrking av selskapet, en utvidelse av kundebasen, og flere muligheter til å bygge opp egen kompetanse i samme selskap.

For alle våre forretningsforbindelser vil fusjonen medføre at flere kunder kan få økt tilbud innenfor samme organisasjon.

Både ledelse og eiere i de to selskap er samstemte om at dette er en god løsning, og vil alle gjøre alt som trengs for at ingen skal bli skadelidende mens prosessen pågår.


Vaskehall for store biler - SJT Miljø

NYHET! Vaskeautomat for store biler!

Velkommen. Ring oss for avtale / pris


Stavanger Kommune - SJT Miljø

Ny kontrakt Stavanger Kommune.

Ny kontrakt Stavanger Kommune, Rengjøring, spyling av ledningenett og RØR-inspeksjon.
Gratulerer alle samme i SJT Miljø.


SJT Miljø

SJT Miljø flytter!

Nye lokaler er blitt til på Kverneland, rettere sagt Plogfabrikkvegen 20, Klepp Stasjon. Flotte nye lokaler på Kverneland. Vi gleder oss over flotte og nye lokaler med plass til alle biler og ikke minst EGEN bilvask

Velkommen til oss!


Ny Kontrakt!

IRS - Kvinesdal, Sirdal, Flekkefjord, Lund kommune. Kontrakt for 5 år er vunnet . Gratulerer alle sammen. Nok en gang Takker vi IRS for tilliten og alle våre ansatte for en strålende innsats. SJT Miljø AS er stadig med fokus på forbedring og service. Dette viser seg i at vi faktisk vinner frem i slike anbud.

Nok en gang, GRATULERER.


Eigersund Kommune - SJT Miljø

Ny kontrakt med Eigersund Kommune!

Vi har fått tildelt kontrakt men Eigersund Kommune på sandfang, spyling mm. Dette gjør at vi Sjt Miljø AS fortsatt viser sin tilstedeværelse i et aktivt og regionalt marked noe som er viktig for oss som en proffesjonell aktør som strekker oss fra Bergen i Nord til Kristiansand i Sør.


Kristiansand

Sjt miljø i samarbeid med O.E.Hagen Dykkerfirma.

Mandag starter prøvedykk og inspekajon med test og sanering av kulvert i Kristiansand Havn. Her må vi til med egen Supersuger som er en spesialbil med mange funksjoner. Spennende oppdrag med et velrenomert Dykkerfirma og hvor vi kan vise vårt utstrakte muligheter for avanserte oppdrag.


IFAT Messe - SJT Miljø

Ifat messe

Mandag 5 mai - onsdag 7 mai er vi på messe. En liten deligasjon fra Sjt miljø fikk mulighet til og kunne besøke Verdens største Messe innen Vann og avløp.

Masse utstyr som freser, rørfornying og lignende er på programmet da vi i Sjt Miljø har stort fokus på riktig og fremtidsriktig utstyr til våre operasjoner og i tillegg kunne være en komplett leverandør for alle våre kunder.


IVAR - SJT Miljø

Ny kontrakt med IVAR IKS er signert

SJT har fått fornyet oppdraget med å tømme alle slamavskillere i Time kommune. Vi fikk fornyet kontrakten som går på slamtømming av alle slamavskillere i Time kommune. Vi vil takke IVAR IKS for tillitten vi blir vist ved å bli valgt som deres leverandør i den utlyste perioden. Ser frem til et bra samarbeid i årene som kommer.


IVAR - SJT Miljø

Ny kontrakt med IVAR IKS er signert!

SJT har fått arbeidene med å rengjøre pumpekummer og renseanlegg for IVAR IKS. Det er en mangeårig rammeavtale som går på rengjøring av pumpekummer og bortkjøring av slam fra renseanlegg i regionen. Vi ser frem til samarbeidet med IVAR IKS.